Fundacja Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych

o fundacji

Fundacja prowadzi działalność na rzecz osób wykluczonych w tym osób niepełnosprawnych nieprzerwanie od 2012 roku. Prowadzimy poradnie prawne w województwie śląskim, realizujemy projekty edukacyjne dla młodzieży, edukację senioralną, szkolimy przedsiębiorstwa chcące zatrudniać osoby niepełnosprawne. Współpracowaliśmy między innymi z Miastem Gliwice, Miastem Katowice, Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Muzeum Historii Polski, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i in. Prowadzimy także Spółdzielnię Socjalną Reha Silesia oraz angażujemy się w projekty edukacyjne promujące zwiększanie udziału ON oraz seniorów w życiu społecznym i publicznym. Zarząd fundacji nie pobiera wynagrodzenia z tytuły pełnienia swojej funkcji.

dol

Fundacja Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych

dane fundacji

Telefon:736770093

Adres:Dworcowa 58/VI 44-100 Gliwice

NIP: 6312647826

dol

Fundacja Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych

nasze działania

 • darmowe poradnictwo prawne dla wykluczonych  
 • edukacja obywatelska i prawna młodzieży i seniorów 
 • wymiany miedzynarodowe 
 • szkolenia dla przedsiębiorców chcące zatrudniać osoby niepełnosprawne 
 • prowadzenie spółdzielni socjalnej Reha Silesia 

Nasze aktualne działnia poznaj także na stronach projektów:

1. zmiengliwice.pl

2. quovadisueropae.tumblr.com

3. facebook.com/KatoLaw-1334421813239168

4. reha-silesia.pl 

dol

Fundacja Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych

dol


Fundacja Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych

Formularz kontaktowy

 _____   ___   _ __  _____  
 / ____||  / _ \\  | |/ // | ___|| 
/ //---`' | / \ || | ' //  | ||__  
\ \\___  | \_/ || | . \\  | ||__  
 \_____||  \___//  |_|\_\\ |_____|| 
 `----`  `---`  `-` --` `-----`